Tekke Mahallesi 938 ve 934 ada Arsa ve Arazi Düzenlemesinin Onaylanması