X

2020 Kasım Ayı Meclis Kararları

KARAR NO 51 :

Gümüşhacıköy Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Yasası' nın  21 nci  maddesi gereği 2020 yılı Kasım ayı olağan meclisi, Belediye Başkanlığının yazılı çağrısı (Gündem-Ruzname) üzerine 03.11.20020 Salı günü saat:10.00 da Belediye hizmet binasında meclis toplantı salonunda Başkan Zehra ÖZYOL başkanlığında toplandı. Yapılan yoklamada; Başkan Zehra ÖZYOL ile birlikte üyeler: Fahrettin TOKTAY, Halit ERBAŞ, Murat TERZİ,  Güllü ÖZBAL, Müslim ŞAHİN, Evren AKSOYU,  Mehmet TAHMAS, Ali Turan HOKKA, Mehmet ALTEMİR ve Bayram ILGAZ' ın toplantıya katıldığı, mazeretsiz olarak Saniye TERZİGÜL'ün toplantıya katılmadığı  görülmüş olup, toplantıya katılan meclis üyeleri çoğunluğu sağladığı görüldüğünden,  Celse; Başkan Zehra ÖZYOL tarafından açıldı. Gündemin ilk maddesinde kayıtlı bulunan; "2021 Yılı Kira Bedellerinin Tespit Edilmesi" konusunun görüşülmesine geçildi. Başkan Zehra ÖZYOL' un 22.10.2020 tarihli havalesi ile Meclise arz edilmiş bulunan, Gelir Şefliğinin  22.10.2020 tarihli müzekkeresinde; Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin  kira sözleşmeleri 31.12.2020 tarihi itibariyle  sona eren gayrimunkullerin 2021 yılında yeniden ihale ile kiraya verilmesini, ayrıca kira sürelerinin (sözleşmenin) bitmesinden 1 ay önce kiracılara tebliğ edilmesi yasal zorunluluk olduğundan dolayı, günün ekonomik şartlarına göre, 2021 yılında yapılacak kira artış oranının tespit edilmesi hususunda;  Başkan tarafından yapılan açıklamalar ve meclis üyeleri ile yapılan karşılıklı görüş alışverişinden sonra gereğine geçildi.

KARAR          :

            Belediyemize ait kira süresi devam eden kiracılanımıza 2021 yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tefe/Tüfe (%)  oranında artış  yapılmasına.  31.12.2020 tarihinde kiracılığı  sora eren (gayrimenkul)  kiracılarımızın  ise; 2021 yılında kira sürelerini  5(beş) yıllığına ihale ile kiraya verilmesi için Encümene yetki verilmesine,  kiraların aylık taksitler halinde tahsil edilmesine, süresinde ödenmeyen alacaklar için 6183 sayılı Yasa'nın ilgili maddesi gereği gecikme zammının tahsil edilmesine,  5393 sayılı Belediye Yasası'nın ilgili maddesince oy birliği ile karar verilmiştir.

 

            Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 1 er adet kararın evrakıyla birlikte Gelir Şefliğine, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ve Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararında Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine,

 

 

KARAR NO 52 :

2021  GELİR TARİFESİ TASLAĞI

 

İLAN REKLAM VERGİSİ

Tarife:1

Kanun:2464 SBK.

Madde:15

 

Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yapılan her türlü  ilan ve reklam vergisine tabidir.

 

İlan ve Reklam vergisi aşağıdaki tarifeye göre alınır.

 

 

 

2021 Yılı

1

Dükkan Ticareti ve Sanayi müessese ve serbest Meslek sahibince

asılan, takılan her çeşit levha yazı gibi sabit bütün İlan ve Reklamların

 m²’den Yıllık

55,00

2

Motorlu taşıt araçlarının içine ve dışına konulan ilan ve Reklamların

m²’ den Yıllık

40,00

3

Cadde, sokak,kaldırımlar üzerinde veya binaların cephe yanlarına

Asılan bez ve başka maddeler kanalıyla geçici yapılan ilan ve

Reklamların m²’ den Haftalık

10,00

4

Işıklı ve Projeksiyonlu İlan ve Reklamların m²’ den Yıllık

70,00

5

İlan ve reklam amacı ile dağıtılan, Broşür,katalog,biblo,duvar ve cep

Takvimlerinin, bir adedinden

0,25

6

Amacı ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişlerin m²’ den

0,50

 

 

 

 

EĞLENCE VERGİSİ

 

 

Tarife:2

Kanun:2464 SBGK

Madde:17-20-21

 

 

Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden

 

 

 

2021 Yılı

1

Bar,Pavyon,Gazino, Gece Kulübü,

Taverna,Diskotek,Kabare,Dansing gibi

 eğlence yerlerinden Çalışılan her gün için

50 m²’ ye kadar

10,00

51-150 m² arası

11,00

151-300 m² arası

12,00

301 m²’ den  yukarısı

14,00

4 Yıldızlı Otel

   -

5 Yıldızlı Otel

     -

2

Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence

yerlerinden çalışılan her gün için

 

10,00

 

 

 

                                                                                İŞGALİYE HARCI

 

 

Tarife:3

Kanun:2464 SBGK

Madde:52-56

 

Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin yetkili organlardan izin almak koşulu ile geçici olarak işgal edilmesi, İŞGAL harcına tabidir.

 

  1. Pazar ve Panayır kurulan yerlerin, meydanların,Mezat yerleri,her türlü mal ve havyan satıcıları tarafından işgali.
  2. Yol,Meydan,Pazar,İskele,Köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksatla işgali.
  3. Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için İlçe Trafik Komisyonlarının olumlu görüşü alınarak Belediyeler Şehir merkezinde tesis edilen ve işletilen mahallerin çalışma saatleri içinde taşıtlar tarafından işgali.( Bisiklet, Motosiklet hariç)

 

 

HARCIN TARİFESİ

 

 

 

2021 Yılı

1

52’nci Maddenin 1-2’nci bentlerinde yazılı işgallerin

 m² ‘den günlük

2,00

2    a

52’nci Maddenin 1’nci bendinde yazılı hayvan satışlarından alınan işgaliye ücreti.

-

A

Satışı yapılan küçükbaş hayvanlardan

1,50

B

Satışı yapılan büyükbaş hayvanlardan

3,50

3

52’nci Maddenin 3’ncü bendinde yazılı işgaller.

-

A

Her taşıttan m²’ için

1,00

B

Parkmetre çalıştıran araçlardan 1’nci saat park ücreti.

1,50

 

                                                                                                   

İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI

 

 

2021 Yılı

25 m² ye kadar

1,00

26-100 m² arası

1,00

101-250 m² arası

1,00

251-500  m² arası

1,00

500 m² den Yukarısı

1,00

 

BELEDİYE YAYIN CİHAZIYLA YAPILACAK İLAN ÜCRETİ

 

Tarife:4

Kanun:5393 SBGK

Madde:18

 

 

 

2021 Yılı

A

Belediyemiz yayın cihazından yapılacak ilanların

75,00

B

Siyasi Parti temsilcilerinin Belediye yayın cihazından yapılacak propaganda konuşmaları

 İçin İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca izin verildiğinde bir dakikasından

75,00

C

Kendi vasıtası ve hoparlörü ile sesli olarak yapılan ilanlardan bir günlüğünden

110,00

D

İlan Reklam Panolarından Haftalık olarak

90,00

E

Led( Işıklı Reklam Panosundan) Haftalık olarak

90,00

 

 

 

 

 

 

ÇEŞİTLİ ÜCRETLER

 

Tarife:5

Kanun:5393 SBGK

Madde:18

 

 

 

2021 Yılı

1

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alanlardan Basılı Kağıt Ücreti

110,00

2

Ticaret Odasına kayıt yaptıran kişi

480,00

3

Ticaret Odasına kayıt yaptıran Şirket,Koop.

550,00

4

Emlak Beyan form başına doldurulması

13,00

5

İmar Çapı

210,00

6

Temel Vize ücreti

210,00

7

Yol Kotu ücreti

210,00

8

Kanalizasyon bağlama ücreti ( Bir daire için)

440,00

9

Zemin Aplikasyonu

210,00

10

Bodrum kat vize ücreti

210,00

11

Su basman vize ücreti

210,00

12

Kat Vize ücretleri

210,00

13

Çatı Vize ücreti

210,00

14

Su yalıtım Vize ücreti

210,00

15

Isı yalıtım vize ücreti

210,00

16

Kanalizasyon/Fosseptik vize ücreti

210,00

17

Mekanik tesisat vize ücreti

210,00

18

Elektrik/İletişim vize ücreti

210,00

19

Mimar,Mühendis dosya açtırma ücreti

700,00

20

Mimar,  Mühendislerin vize yaptırma ücreti

300,00

21

Müteahhit,Mühendislerden iş bitirme belgesi

500,00

22

İmar Plan suret ve İmar İhtisas Komisyon Rapor Ücreti

20,00

23

Kamu Kurum ve Kuruluşlara verilmek üzere yazı sureti

10,00

24

İmar Planı değişikliği başvuru ücreti

750,00

25

Her daire başına işgaliye ücreti

100,00

26

Her dükkan başına işgaliye ücreti

200,00

27

Kat irtifa ve kat mülkiyeti onay proje her bağımsız bölüm için

210,00

28

Umumi açık işyerleri mesul müdürlük harcı

210,00

29

Gıda üretimi yapan işyerleri harcı

210,00

30

Toplu taşıma araçları için Yetki belge ücreti

240,00

31

Bilgi edinme ücreti

90,00

32

Mesul Müdürlük belgesi ücreti

175,00

33

Bir kişi hamam ücreti

20,00

34

Şehit ve Gazi eşleri, hamamdan ücretsiz yararlandırılacaktır.

0

35

İhtisas Komisyon Kararından isteyenlere verilmek üzere

110,00

36

Mezbahane’ de kesimi yapılan büyükbaş hayvan kesim ücreti

152,50

37

Mezbahanede kesimi yapılan küçükbaş hayvan kesimi ücreti

27,00

38

Belediyemiz aracı ile et taşıma ücreti bir adet büyükbaş hayvan için

50,00

39

Belediyemiz aracı ile et taşıma ücreti bir adet küçükbaş hayvan için

12,00

40

S Plaka Taşıt Tahsis Belge ücreti Minibüs ve Midibüsler için

1.500,00

41

S Plaka Taşıt Tahsis Belge ücreti Otobüsler için

3.000,00

42

S Plaka devir için belge ücreti ( Devir halinde alıcı ve satıcının her birinden)

750,00

43

S Plaka araç ve model değişimi yapanlardan

160,00

44

S Plaka kullanım hakkı uygunluk belge ücreti Minibüs ve Midibüslerden

160,00

45

S Plaka kullanım hakkı uygunluk belge ücreti Otobüslerden

240,00

46

S Plaka Ruhsat belge ücreti Minibüs ve Midibüslerden

375,00

47

S Plaka Ruhsat belge ücreti Otobüslerden

600,00

48

S Plaka Özel Servis Minibüs ve Midibüsler için Güzergah ücreti

240,00

49

S Plaka Özel Servis Otobüsleden Güzergah ücreti

300,00

50

T Plaka Ticari Taşıt Tahsis Belge Ücreti

1.000,00

51

T Plaka Ticari Taşıt Tahsis Belge Devir Ücreti

500,00

52

Ticari Araçlar İçin Ruhsat Vize Ücreti

220,00

53

Ticari Araçlar İçi Ruhsat Belge Ücreti

375,00

54

İşçi Servis Araçlarından Güzergah Ücreti

160,00

55

Belge Tastik Ücreti

  20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NİKAH ÜCRETLERİ

 

 

Tarife:6

Kanun:5393 SBK

Madde:18

 

 

Evlenme akdi için mesai dışı ve belediye nikah salonu dışında verilen hizmet bedeli

 

 

2021 Yılı

1

Aile Cüzdanı ve Evlendirme dosya ücreti

275,00

2

Düğün Salonlarında, hafta sonu ve mesai saatleri dışında

165,00

 

 

 

İŞ MAKİNELERİ KİRA ÜCRETİ

 

Tarife:7

Kanun:5393 SBK

Madde:18

 

 

 

Belediye’ye ait iş makinelerini çalıştırmak isteyenlerBelediye Başkanlığına dilekçe vererek ücret karşılığı kiralar. İş makinesinin çalıştığı saat Operatör ve İşçi Çavuşu tarafından servise rapor verir.

 

 

 

2021 Yılı

1

İş Makinesi geliri ( 1 Saat Ücreti )

175,00

2

Forklift ücreti  ( Bir Palet)

22,00

3

Greyder Ücreti ( 1 Saat Ücreti )

400,00

4

Silindir Ücreti (1 saat ücreti)

 200,00

 

 

 

                                                                                                      DÜGÜN SALONU

 

 

Tarife:8

Kanun:5393 SBK

Madde:18

 

 

Cumhuriyet Kültür Merkezi

2021 Yılı

1

Düğün,Nişan ve toplantılardan yemeksiz

1.100,00

2

Düğün,Nişan ve toplantılardan yemekli

1.350,00

 

Eski Ekin Pazarı

 

3

Düğün, Nişan ve toplantılardan

600,00

 

Yeni Ekin Pazarı

 

2

Düğün, Nişan ve toplantılardan

1.200,00

 

Düğün Salonundan, Okullardan Resmi tören ve toplantılardan ücret alınmaz.

 

 

 

 

Yaz Mesaisinde Uygulanacak Saatler

 

Kış Mesai Saatleri

1

Saat:09.00-13.00

1

Saat:12.00-17.00

2

Saat:14.00-18.00

2

Saat:18.00-23.00

3

Saat:19.00-23.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             İTFAİYE ÜCRETLERİ

 

 

Tarife:9

Kanun:5393 SBK

Madde:18

 

 

Belediye’ye ait Arazöz ve itfaiyenin, şahısların ihtiyacına göre her seferi için aşağıdaki tarife uygulanır.

 

 

 

2021 Yılı

1

İlçemiz Merkezinde Arazöz ile kanalizasyon açma ücreti

Ücretsiz

2

Hamam ve İnşaatlara su verilmesi

350,00

3

Şehir dışı km ücreti

4,00

4

4’ncü madde’ ye bağlantılı olarak ilk hareket için

100,00

5

Afiş asma ücreti

110,00

6

Bomlu İtfaiye’nin bir saat’e kadar ücreti

165,00

7

Bomlu İtfaiye’nin bir saat’ten sonraki her saat için ücreti

165,00

 

 

 

 

 

 

 

BELEDİYE ARAÇLARI İLE TAŞIMA ÜCRETİ

 

 

 

Tarife:10

Kanun:5393 SBK

Madde:18

 

 

 

 

2021 Yılı

1

Traktörlerle inşaat artığı ve toprak taşıma ücreti

70,00

2

Kamyonla inşaat artığı veya toprak taşıma ücreti

210,00

 

 

 

GARAJ VE TERMİNALE GİRİŞ ÇIKIŞ ÜCRETLERİ

 

 

Tarife:11

Kanun:5393 SBK

Madde:18

 

 

 

TERMİNAL PAZAR VE GARAJLARDA UYGULANACAK ÜCRETLER

 

 

 

 

2021 Yılı

1

Otobüslerden                                 ( Terminal )

7,00

2

Minibüslerden                               ( Terminal )

4,00

3

Taksilerden                                   ( Terminal )

1,50

4

Traktör ve pikaplardan günlük     ( Pazar Yerleri )

20,00

5

Kamyonetlerden günlük               ( Pazar Yerleri )

25,00

6

Kamyonlardan günlük olarak       ( Pazar Yerleri )

45,00

7

26 Nolu Minibüs Koop. ( Bir Aylık ) Hamamözü

300,00

8

23 Nolu Münibüs ve Taş Koop.Başk. ( Bir Aylık )

2.000,00

9

Gümüş Minibüsleri ( Her araç için bir ay’lık )

100,00

10

Belediye Otobüs Terminalinde(taksi durak yeri işgaliye ücreti)

125,00

11

Belediye’den izin almak koşulu ile seyyar araçla satış yapanlardan ( Aylık işgaliye ücreti )

30,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarife:12

Kanun:5393 SBK

Madde:18

 

 

                                                                      BELEDİYEMİZ OTOBÜS ÜCRETLERİ

 

 

 

2021 Yılı

1

Komple Otobüs kiralama ücreti ( 1. Km)

4,50.TL

2

1’nci Maddeye bağlantı olarak Otobüs ilk hareket ücreti

100,00 TL

3

Cenaze aracı ile İl dışına

Ücretsiz

 

Belediye Başkanı otobüsleri belediye’nin çıkarını düşünerek kiraya verip vermemekte serbesttir.

 

 

 

 

                                                                                                       SU ABONELİĞİ

 

  1. Aboneler sözleşmede ve ihbarnamede belirtilen şartları yerine getirmek zorundadır. Sözleşmenin şartlarına uymayan abonelerin suları kesilerek açma kapama ücreti alınır. Vadesinde ödenmeyen su bedellerine, 6183 Sayılı Yasa’da belirtilen gecilme zammı oranı kadaruygulanacaktır.
  2. İlçemiz sınırları içerisinde yapılacak değişen su abonelerin yatırmış oldukları Teminat ücretleriiçin geri ödeme yapılmayıp, yıl içindeki teminat bedelinin farkı ödenerek abone yapılacaktır.

 

 

 

İÇME SUYUNUN GELİR VE GİDERİ

 

01.01.2020-26.10.2020 tarihleri arası ( 2020/1-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5 Tahakkuku

Personel Gideri

367.976,25

 

 

Elektrik Gideri

373.832,60

Bakım Onarım Gideri

761.314,09

Toplam Gider

1.503.122,94

Toplam Gelir KDV hariç tutar

1.565.306,86 TL

Kar: 62.183,92 TL

 

 

SU ÜCRETLERİ

 

Tarife:13

Kanun:5393 SBK

Madde:18

 

 

 

2021 Yılı

1

Konutlarda 40 m³ e kadar

2,20

2

Konutlarda 40 m³ den sonra

5,25

3

İşyerlerinde 50m³ e kadar

4,00

4

İşyerlerinde 50m³ den sonra

6,00

5

Hamamlarda m³’ ü

3,00

6

Yurt- Pansiyonlar 70. m³ e kadar

4,00

7

Yurt-Pansiyonlar 70m³ den sonra

6,00

8

Katı Atık Ücreti ( İşyerleri-Resmi Kurumlar Su Tahakkuk dönemlerinde

15,00

9

Katı Atık Ücreti ( meskenler)Su Tahakkuk dönemi

10,00

10

Okullar’da m³ ü

3,30

11

Resmi Kurumlar

3,30

12

Sağlık Merkezi ve Hastahane

3,30

13

İnşaatlarda m³ ü

6,50

14

Bağ ve bahçelerde 5 m³e  kadar

5,00

15

Bağ ve bahçelerde 10 m³ den sonra

20,00

16

Su Abonesi Bulunmayan İşyerlerinden KABTHK Payı         

Mayıs-Kasım iki eşit taksitte

120,00

17

Meskenlerde kullanılan su ücretinde, Gaziler ve Şehit yakınlarının evlenmemiş eş ve çocuklarında uygulanacak indirim oranı

% 60

18

Meskenlerde kullanılan su ücretinde % 40 ve üzeri iş göremezlik Raporu bulunan engellilerde uygulanacak indirim oranı.

% 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABONE ÜCRETLERİ

 

 

 

2021 Yılı

1

Abone Kayıt Ücreti

70,00

2

Hat İştirak Payı

70,00

3

Sayaç Tamir ayar ücreti

40,00

4

S.B.Ü ( Her tahakkuk için Tahakkuk verilen aboneye )

3,00

5

Konutlarda Teminat Ücreti

110,00

6

İşyerlerinde Teminat Ücreti

220,00

7

Hamamlarda Teminat Ücreti

1.200,00

8

Yurt-Pansiyonlar Teminat Ücreti

350,00

9

İnşaatlarda teminat ücreti

700,00

10

Kapı Numaratör ücreti KDV dahil

5,00

11

Abone kesme-açma

60,00

12

Ara borusu ücreti

15,00

13

Belediye sınırları içerisinde, tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu (TKDK) tarafından

finanse edilen projeler kapsamındaki arazi sahiplerinin müracaatları halinde, projelerini belgelendir-

mek kaydıyla hat çekme ve, diğer masrafların proje sahibi tarafından karşılanmak koşulu ile abone

 yapılmasına; teminat bedeli.

700,00

14

Abonelerin müracaatları halinde su kullanmadıkları dönemlerde tahakkuk verilmeyecektir.

-

15

Abone Sahibinin Ölümü Halinde, Varislerinden Biri Adına Sözleşme Yapılarak Ücretsiz Su

Abonesi Yapılmasını

-

 

 

             Su Tahakkuk İşlemleri Belediye Su ve Kanalizasyon Şefliği denetiminde su memuru ve ilgili görevliler tarafından her (2) ayda bir olmak üzere ( Ocak-Şubat)-(Mart-Nisan)-(Mayıs-Haziran)-(Temmuz-Ağustos)-(Eylül-Ekim)-(Kasım-Aralık) su tahakkuklarının verilerinin tahsilatının yapılmasına;

 

 

ABONESİZ SU KULLANANLARDAN ALINACAK CEZA

 

 

 

 

2021 Yılı

1

Konut ve İşyerlerinde Abone olmadan sayaçsız su kullananlardan

alınacak ceza

5.000,00

2

Abonesi olupta sayaçsız su kullananlardan alınacak ceza

4.000,00

3

2’nci Madde’deki olayın tekrarı

9.000,00

4

İçme suyu şebekesine zarar veren abonelerden alınacak ceza

2.000,00

5

Sokak çeşmelerinden kaçak su kullananlar

2.000,00

6

Belediye’ye haber vermeden su sayacını kendileri sökenlerden alınacak ceza

1.500,00

 

Yukarıda belirtilen durumlarda abonenin itirazı hiçbir şekilde kabul edilmeyeceği gibi belirtilen ceza miktarı yatırılıncaya kadar suyu kesilecektir.

 

 

Tarife:14

Kanun:5393

Madde:18

 

YOL BOZMA ÜCRETİ

 

 

Cinsi

2021 Yılı

A

Asfalt ve beton yol bozmalarından ( m² sinden)

120,00

B

Beton Parke yol bozmalarından (m² sinden)

120,00

C

Bordür taşı bozmalarından ( adedinden )

30,00

 

Belediyeye müracaat etmeyip (a-b-c) maddelerinde belirtilen kazı işlerini yapanlar

Tespit edildiğinde belirtilen fiyatların 4(dört) katı kadar yol kazı ücreti tahsil edilir.

 

 

 

 

 

 

SULAMA SUYU ÜCRETİ

 

Bakım, sevk ve idaresi Belediyemize ait olup İlçemiz Kanlıbağlar mevkiinde sulama suyu olarak kullanmakta olduğumuz yer üstü suyu ile yapılan sulamalarda;

 

 

2021 Yılı

Yaz sezonunda yapılan sulamalar için

15,00 TL / Saat

Kış sezonunda yapılan sulamalar için ( Dönüm)

15,00 TL / Saat

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarife:15

Kanun:2464 BGK

Madde:72

 

 

HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI

 

Harç hayvan başına alınacaktır.

 

 

Hayvan Cinsi

2021 Yılı

Küçük Baş

3,00  TL

Büyük Baş

7,50 TL

 

 

 

Tarife:16

Kanun:2464 BGK

Madde:79-80

 

 

ÇEŞİTLİ HARÇLARA AİT TARİFELER

 

 

KONUT

 

1.KAYIT SURET HARÇLARI         ( 79’ncu Madde )

2021 Yılı (TL)

a) Her sayfa başına

0,75

b) Harita plan ve krokilerin           ( Beher m² den )

10,00

2 .İMARLA İLGİLİ HARÇLAR ( 80’ nci madde )

 

a)İlk parselasyon harcı          ( Beher m² için )

0,15

b)ifraz ve tevhid harcı           ( Beher m² için )

0,15

c)Plan ve proje tastik harcı    ( Beher m² için )

0,15

d)ZEMİN AÇMA VE TOPRAK

 

Da) Toprak                             ( Beher m³ için )

0,45

Db) Kanal                               ( Beher m³ için )                      

1,50

e) Yapı kullanma izin harcı    ( Beher inşaat m² için )

0,15

3. Muayene Ruhsat ve Rapor harcı

15,00

4. SAĞLIK Belgesi Harcı.

3,00

 

 

 

 

 

İŞYERİ

 

2021 Yılı

2. İMARLA İLGİLİ HARÇLAR    ( 80’ nci  Madde  )

 

a)İlk parselasyon harcı     ( beher m² için )

0,15

b)İfraz ve Tevhid harcı     ( beher m² için )

0,15

c)Plan ve Proje tastik harcı  ( beher m² için )

0,15

d)ZEMİN AÇMA VE TOPRAK

 

Da)Toprak ( Beher m³ için )

0,45

Db)Kanal ( Beher m³ için )

1,50

e)Yapı kullanma izin harcı ( beher inşaat m² için )

0,15

 

 

 

 

Tarife:17

Kanun:2464 BGK

Madde:83

 

 

1.KONUT  İNŞAAT  HARCI

2021 Yılı (TL)

a)100 m² ye kadar

1,20

b)101-120 m² ye kadar

2,30

c)121-150 m² ye kadar

3,40

d)151-200 m²’ ye kadar

4,50

e)200 m²’ den  yukarı

5,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.İŞYERİ İNŞAAT HARCI

2021 Yılı ( TL )

a)25 m² ye kadar

4,00

b)26-50 m² ye kadar

5,00

c)51-100 m²

7,00

d)100 m² den yukarı

9,20

 

 

Yukarıda belirtilen (9 Sayfadan ibaret) 2021 Yılı Gelir Tarifesinin uygulanması için 2021 yılı Gelir tarifesi, toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle kabul edilip, 5393 sayılı Belediye Yasasının 23. maddesi gereğince meclis kararlarının kesinleştiği tarihten itibaren, en geç yedi gün içerisinde Kaymakamlığa gönderilen Belediye Meclis Kararları yürürlüğe girer, Gelir Tarifesinin Ocak 2021 yılından itibaren Belediye Başkanlığı tarafından uygulattırılmasına; 5393 sayılı Belediye Yasasının 18.maddesini (f) fıkrası gereğince oybirliğiyle karar verildi.

 

Gereği için;2 Adet  (9) sayfa halinde belirtilen tarife kararının Kaymakamlık Makamına,1 adet kararın Gelir Şefliğine, (1)'er adet kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, Fen İşleri Müdürlüğüne, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne,  1' er adet kararın Belediye Meclis üyelerine arz edilmesine, (l) adet kararında Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine,

 

 

KARAR NO 53 :

  Belediye Meclisin 03.11.2020  Salı  günü saat 10.00 da yapmış olduğu  2020 yılı Kasım ayı  olağan meclis toplantısında  2021 yılı gelir tarifesi  konusunun görüşülmesinden sonra "2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi " konusunun görüşülmesine geçildi.  Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL' un  30.10.2020 tarihli havalesi ile Meclise arz edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.10.2020 tarih ve E.1535 sayılı müzekkeresi  incelendi. 2021  Mali Yılı Hazırlık Bütçesi gelir ve giderleri arasındaki  tevazuu  25.08.2020 tarih ve 101 sayılı Encümen kararıyla sağlanmış olup, Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 27.maddesi gereğince  Belediye Meclisimizce bütçe tasarısının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi için  gereğine geçildi.

       K A R A R :

          Belediyemizin 2021 mali yılına ait gelir ve gider bütçe tasarısı, 2022 -2023  mali yılları gelir ve gider tahminleri,  belediye encümenince uygun görülerek kabul edilmiş olup, 2021 mali yılı gelir ve gider bütçe tasarısı ile 2022 - 2023 mali yılları gelir ve gider tahminlerinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 27 nci maddesinde ''Belediye meclisleri; Kasım ayı toplantısının ilk oturumunda bütçe tasarısını, incelenmek üzere plan ve bütçe komisyonu'na havale ederler, bütçe görüşmelerini meclisin Kasım ayı toplantısında görüşerek sonuçlandırırlar. Bu kapsamda, plan ve bütçe komisyonunda incelenen gelir ve gider bütçe tasarısının aynı ay içerisinde (Kasım ayı) meclis başkanının belirleyeceği günde meclisin 2. oturumla toplanmak suretiyle Belediye meclisinde görüşülmesi ve bütçe görüşmelerinin tamamlanması hükmüne yer verilmiş olduğundan, bu hüküm doğrultusunda hazırlanacak bütçenin, 2021 yılı Performans Programında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu, performans esasına dayalı bir şekilde gerçekleştirilmesine önemli ölçüde katkı sunularak oluşturulması amacıyla, Belediye encümenince kabul edilen 2021 mali yılına ait gelir ve gider bütçe tasarısı ile 2022-2023 mali yılları gelir ve gider tahminlerinin incelenmek üzere, Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmasına, komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından, bütçe ile ilgili tüm verilerin ve bütçe kararnamesinin değerlendirilerek sonuçlandırılmak üzere, Kasım ayı içerisinde meclis başkanının belirleyeceği günde Belediye meclisinin Kasım/2020 ayı olağan toplantısının 2. oturumuna sunulmasına, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27 nci maddesi hükümleri gereğince, oy birliği ile karar verilmiştir.

             

Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 2 adet kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne, 1' er adet kararın Belediye Meclis üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

KARAR NO 54 :

  Belediye Meclisin 03.11.2020  Salı  günü saat 10.00 da yapmış olduğu  2020 yılı Kasım ayı  olağan meclis toplantısında  2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi konusunun görüşülmesinden sonra "T Plaka Ticari Taksi Çalılşma Yönetmeliğinin Görüşülmesi" konusunun görüşülmesine geçildi.  Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL' un  28.10.2020 tarihli havalesi ile Meclise arz edilen, Zabıta Amirliğinin 28.10.2020 tarih E.1521 sayılı müzekkeresinde; Belediyemiz tarafından Gümüşhacıköy Belediyesi sınırları içerisinde çalışan ve çalışacak olan (T) plakalı ticari taksilerin hangi koşullar altında ve  ne şekilde  çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar ve kişiler arasındaki ilişkileri, şehir içi trafik güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların teknik, idari koşullarını, yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla T Plaka Ticari  Taksi işletme Yönetmeliği hazırlanmıştır. T Plaka Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin Belediye Meclisinde görüşülmesi istendiğinden gereğine geçildi.

K A R A R      :

          Belediyemiz tarafından Gümüşhacıköy Belediyesi sınırları içerisinde çalışan ve çalışacak olan (T) plakalı ticari taksilerin hangi koşullar altında ve  ne şekilde  çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar ve kişiler arasındaki ilişkileri, şehir içi trafik güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların teknik, idari koşlullarını, yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla T Plaka Ticari  Taksi işletme Yönetmeliği hazırlanarak meclisimize sunulmuş olduğu şekliyle aynen onaylanmasına, meclisimizce onaylanan söz konusu T Plaka Ticari Taksi Çalışma Yönetmeliğinin; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15 nci maddesinin p bendi ve 18' ci maddesinin (m) bendi ile 3011 sayılı Kanun' un 2 inci maddesi  uyarınca Belediyemiz internet sitesinde ve ilan panomuzda ilan edilmesine, ilan süresi sonunda yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına, 03.11.2020 tarihinde 5393 sayılı Belediye Yasasının 18 inci maddesi gereğince oybirliği ile karar verilmiştir.Yükleniyor

kamagra 100mg kamagra bestellen cialis bestellen priligy dapoxetine cialis generika tadalafil 20mg levitra rezeptfrei levitra generika cialis preis kamagra apotheke cialis kaufen kamagra tabletten viagra generika online kamagra kaufen cialis ohne rezept lovegra kaufen kamagra online cialis ohne rezept viagra generika cialis generika viagra online kaufen kamagra shop levitra generika levitra 20mg viagra kaufen levitra preis kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen levitra generika viagra generika cialis generika kamagra kaufen viagra bestellen levitra ohne rezept levitra 20 mg lovegra kaufen viagra kaufen kamagra tabletten viagra generika kamagra oral jelly levitra generika levitra bestellen kamagra 100 kamagra oral jelly viagra bestellen