X

2020 Ekm Ayı Meclis Kararları

KARAR NO : 47

Gümüşhacıköy Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Yasası' nın  21 nci  maddesi gereği 2020 yılı Ekim ayı, olağan meclisi, Belediye Başkanlığının yazılı çağrısı (Gündem-Ruzname) üzerine 06.10.2020 Salı günü saat:10.00 da Belediye meclis toplantı salonunda Başkan Zehra ÖZYOL başkanlığında toplandı. Yapılan yoklamada; Başkan Zehra ÖZYOL ile birlikte üyeler: Fahrettin TOKTAY, Halit ERBAŞ, Güllü ÖZBAL, Evren AKSOYU, Ali Turan HOKKA, Mehmet ALTEMİR,Saniye TERZİGÜL, Mehmet TAHMAS,  Müslim ŞAHİN ve  Bayram ILGAZ' ın toplantıya katıldığı, Murat TERZİ' nin mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı görülmüş olup,  toplantı da  çoğunluk sağlandığından, Celse; Başkan Zehra ÖZYOL tarafından açıldı. Belediye Meclis üyesi Fahrettin TOKTAY' ın (Fahrettin TOKTAY, Halit ERBAŞ,Güllü ÖZBAL, Bayram ILGAZ, Müslim ŞAHİN, Ali Turan HOKKA ve Evren AKSOYU imzalı dilekçe) gündem dışı  teklifi üzerine,  Başkan Zehra ÖZYOL' un açıklamalarından sonra " İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 378 Ada 40 Nolu Parsele İlave İmar Planı Yaptırılması ile ilgili"  konunun  görüşülmesi için gündemin 1 nci  maddesine  alınması oy birliği ile  kabul edilerek,  Gündemin 1 inci  maddesine alınan " İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 378 Ada 40 Nolu Parsele İlave İmar Planı Yaptırılması ile ilgili"   konunun görüşülmesine geçildi.

         İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 378 ada 40 nolu parselin maliği olan Spor Genel Müdürlüğü parsellerine yüzme havuzu yaptırmak istediğini fakat parselin belediye sınırları içerisinde kalıp şehir imar planı dışında kalmasından dolayı Gümüşhacıköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün 21.07.2020 tarih ve E.735988 sayılı yazısında ilave imar planı yapılması talebinde bulunulmuştur. Söz konusu talebe istinaden Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Amasya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, DSİ 73. Şube Müdürlüğü, AKSA Tokat-Amasya Doğalgaz A.Ş., Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, Amasya İl Özel İdaresi, Amasya Orman İşletme Şefliği ve Amasya Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. kurum ve kuruluşlarına görüş yazıları yazılmıştır. Söz konusu görüş yazılarından Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hariç gelen diğer kurum cevapları yazımız ekinde sunulmuş olup;

         Söz konusu talebin Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesi istendiğinden,  Başkan tarafından yapılan açıklamalar ve meclis üyeleri ile yapılan karşılıklı görüş alışverişinden sonra gereğine geçildi.

 

K A R A R           :

        5393 Sayılı Belediye Yasası'nın 20 ve 21.maddeleri gereğince, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 inci maddesi doğrultusunda Belediye İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonunca İmar Planı değişikliği talebi  konusu incelenip, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce bir sonraki meclis gündemine getirilmesine; 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 18 inci maddesi gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.

 

               Gereği için; 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına, 5 adet kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 1'er kararın  meclis üyelerine, 1 adet kararında Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

KARAR NO : 48

Belediye Meclisinin 06.10.2020 Salı günü saat 10.00 da yapmış olduğu, 2020 yılı  Ekim  ayı olağan meclis toplantısında, meclis üyesi Fahrettin TOKTAY'ın teklifi üzerine  oy birliği ile gündemin  1 nci maddesine alınan,  İlçemiz Hacıyahya Mahallesi 378 Ada 40 Nolu Parsele İlave İmar Planı Yaptırılması ile ilgili  konunun  görüşülmesinden sonra, "Mülkiyeti Belediyemize Ait Gümüş Mevkiinde Dede Korkut Parkı ve Artıkabat Mahallesi İstanbul Karayolu Kenarında Bulunan Zübeyde Hanım Parkının 10(on) Yıllığına Kiraya Verilmesi İçin Encümene Yetki Verilmesi"  konusunun görüşülmesine geçildi. 21.09.2020 tarihli Gelir Şefliğinin müzekkeresi ve  ekindeki 16.09.2020 tarihli Ali GÖKMEN imzalı dilekçe sunulmuş olup, ilgili müzekkerede; mülkiyeti Belediyemize ait Gümüş Mevkiindeki Dede Korkut ve Artıkabat Mahallesi İstanbul Karayolu kenarında bulunan Zübeyde Hanım Parkı  ihale ile kiraya verileceğinden dolayı kira süresinin tespit edilmesi için Encümene  yetki verilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

KARAR:

      Mülkiyeti Belediyemize ait Gümüş Mevkiindeki Dede Korkut ve Artıkabat Mahallesi İstanbul Karayolu kenarında bulunan Zübeyde Hanım Parkının kira süresinin tespit edilmesi için Encümene  yetki verilmesi konusunun ; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre 06.10.2020 tarihinde  yapılan olağan  meclis toplantısında,  toplantıya katılan  meclis üyelerinden; Mehmet ALTEMİR (RED) oyu, Başkan dahil 10(on) meclis üyesi "KABUL"  oyu kullanmış olduğundan,  1(bir) RED oya karşılık 10(on) KABUL oyu ile Gümüş Mevkiindeki Dede Korkut Parkı ve Artıkabat Mahallesi İstanbul Karayolu kenarında bulunan Zübeyde Hanım Parkını ihale ile 10 Yıllığına  kiraya verilmesi için Encümene yetki verilmesine;  oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

          Gereği için; onaylanmak üzere 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 1 adet kararın Gelir Şefliğine, 1 adet kararın Fen İşleri Müdürlüğüne,  1'er adet kararın Belediye Meclis Üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

KARAR NO : 49

Belediye Meclisinin 06.10.2020 Salı günü saat 10.00 da yapmış olduğu, 2020 yılı  Ekim  ayı olağan meclis toplantısında,   Mülkiyeti Belediyemize Ait Gümüş Mevkiinde Dede Korkut Parkı ve Artıkabat Mahallesi İstanbul Karayolu Kenarında Bulunan Zübeyde Hanım Parkının 10(on) Yıllığına Kiraya Verilmesi İçin Encümene Yetki Verilmesi ile ilgili  konunun  görüşülmesinden sonra, "Hacıyahya Mahallesi 375 Ada 147 Nolu Parselin Önünden Geçen Yola Sokak İsminin Verilmesi"  konusunun görüşülmesine geçildi.

       Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL' un 30.09.2020  tarihli havalesi ile  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  30.09.2020 tarihli E.1329 sayılı müzekkeresi ve ekindeki,  İlgi dilekçe ile Belediyemize müracaat eden Nesrin KOYUN; İlçemizin Hacıyahya   Mahallesi 375 ada 147 nolu parselin önünden  geçen yola KOYUNCU ya da ATLAS isminin verilmesini talep etmektedir. İlgi dilekçe yazımız ekinde sunulmuş olup, konunun görüşülerek karara bağlanması istendiğinden;   Başkan ve meclis üyeleri arasında konu ile ilgili yapılan görüş alışverişinden sonra gereğine geçildi.

KARAR      :

 

            İlçemizin Hacıyahya   Mahallesi 375 ada 147 nolu parselin önünden  geçen yola "ATLAS"  isminin verilmesine; 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18 inci ve 81 inci maddeleri doğrultusunda toplantıda hazır bulunan Başkan ve  Meclis Üyelerinin oybirliği  ile karar verilmiştir.

           

Gereği ve kararımızın yürürlüğe girebilmesi için; onaylanmak üzere 4 adet kararımızın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, Kaymakamlık Makamının onayından sonra bilgi ve gereği için; 1'er adet kararımızın Numarataj Servisi Görevlisine, Emlak Şefliğine, Zabıta Amirliğine, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, Fen İşleri Müdürlüğüne, Hacıyahya Mahallesi Muhtarlığına, İlçe SeçimKurulu Başkanlığına, 1 er adet kararın Meclis Üyelerimize, 1 Adet kararın da dosyasında muhafaza edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 

 

KARAR NO : 50

   Belediye Meclisinin 06.10.2020 Salı günü saat 10.00 da yapmış olduğu, 2020 yılı  Ekim  ayı olağan meclis toplantısında, Hacıyahya Mahallesi 375 Ada 147 Nolu Parselin Önünden Geçen Yola Sokak İsminin Verilmesi ile ilgili konunun  görüşülmesinden sonra, "İlçemize EDS Kurulması"  konusunun görüşülmesine geçildi. 30.09.2020 Tarih E.1344 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünün müzekkeresinde; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-16 maddesi “Belediyelerce veya sermayesinin tamamı belediyelere ait şirketler tarafından kendi bütçe kaynakları kullanılarak ya da belediyeler tarafından hasılat paylaşımı yoluyla , karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş veya kurulacak elektronik sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması durumunda, EDS lerin ihale sözleşmesinde Türk Lirası cinsinden belirtilen yatırım maliyetine ulaşıncaya kadar aylık dönemler halinde yapılan tespitlere dayanılarak düzenlenen trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan trafik idari para cezasının  % 30'u oranındaki tutar, yatırım maliyetine ulaştıktan sonra ise % 15 oranındaki tutar , izleyen ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ilgili belediyelere sistem kullanımı hizmet bedeli olarak ödenir.” Bu madde kapsamında hizmetinden yararlanılacak Elektronik Sistemlerin taşıması gereken teknik özellikler, kurulması gereken yerler ve Belediyelerce yapılacak protokollere ilişkin diğer şartlar ile maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca (Emniyet Genel Müdürlüğü) müştereken belirlenir.” Hükmü yer almaktadır İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, 02/05/2012 tarih ve 92503 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek:16. Maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların 5.maddesi gereğince,

          (1) EDS, polis trafik sorumluluk bölgesinde; belediye teşkilatı bulunan ve belediyenin hizmet götürdüğü sınırlar içerisindeki yerlere kurulabilir. Bu sistemlerin kurulacağı il, ilçe ve beldelerin belirlenmesinde kayıtlı sürücü ve araç sayıları, trafik kazaları ve sonuçları ile karayollarından geçen yıllık ortalama araç sayıları esas alınır.

          (2) Nüfusu 10.000'in altında bulunan ilçe ve belde belediyelerinin EDS kurmak istemeleri durumunda yukarıda belirtilen trafik değerleri dikkate alınarak, kurulum talepleri EGM EDS komisyonunca değerlendirilir.

          EDS projesi kapsamında "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek: 16. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde Valilik , Emniyet Müdürlüğü ve Resmi Kurumlar ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolun imzalanması için Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL'a yetki verilmesine, bahse konu işin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde EDS sisteminin kurulması ve 10 ( on) yıl süreli  işletilme işinin ihalesini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi hususuda; Başkan tarafından yapılan açıklamalar ve meclis üyeleri ile yapılan karşılıklı görüş alışverişinden sonra gereğine geçildi.

KARAR   :

               2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-16 maddesi “Belediyelerce veya sermayesinin tamamı belediyelere ait şirketler tarafından kendi bütçe kaynakları kullanılarak ya da belediyeler tarafından hasılat paylaşımı yoluyla , karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş veya kurulacak elektronik sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması durumunda, EDS lerin ihale sözleşmesinde Türk Lirası cinsinden belirtilen yatırım maliyetine ulaşıncaya kadar aylık dönemler halinde yapılan tespitlere dayanılarak düzenlenen trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan trafik idari para cezasının  % 30'u oranındaki tutar, yatırım maliyetine ulaştıktan sonra ise % 15 oranındaki tutar , izleyen ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ilgili belediyelere sistem kullanımı hizmet bedeli olarak ödenir.” Bu madde kapsamında hizmetinden yararlanılacak Elektronik Sistemlerin taşıması gereken teknik özellikler, kurulması gereken yerler ve Belediyelerce yapılacak protokollere ilişkin diğer şartlar ile maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca (Emniyet Genel Müdürlüğü) müştereken belirlenir.” Hükmü yer almaktadır İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, 02/05/2012 tarih ve 92503 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek:16. Maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların 5.maddesi gereğince,

          EDS projesi kapsamında "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek: 16 ncı Maddesi ile, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesinin 1 nci fıkrasının(J bendi) hükümleri gereğince;  Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde Valilik , Emniyet Müdürlüğü ve Resmi Kurumlar ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolun imzalanması için Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL'a yetki verilmesine,   bahse konu işin;  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde EDS sisteminin kurulması ve 10 ( on) yıl süreli  işletilme işinin ihalesini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gereği için; onaylanmak üzere 2 adet kararın Kaymakamlık Makamına arz edilmesine, 5 adet kararın Fen İşleri Müdürlüğüne,  1'er adet kararın Belediye Meclis Üyelerine, 1 adet kararın da Meclis dosyasında muhafazası için evrakıyla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.Yükleniyor

kamagra 100mg kamagra bestellen cialis bestellen priligy dapoxetine cialis generika tadalafil 20mg levitra rezeptfrei levitra generika cialis preis kamagra apotheke cialis kaufen kamagra tabletten viagra generika online kamagra kaufen cialis ohne rezept lovegra kaufen kamagra online cialis ohne rezept viagra generika cialis generika viagra online kaufen kamagra shop levitra generika levitra 20mg viagra kaufen levitra preis kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen levitra generika viagra generika cialis generika kamagra kaufen viagra bestellen levitra ohne rezept levitra 20 mg lovegra kaufen viagra kaufen kamagra tabletten viagra generika kamagra oral jelly levitra generika levitra bestellen kamagra 100 kamagra oral jelly viagra bestellen