X

arsa ve arazi düzenlemesinin onaylanması ( 48 ve 49 ada )

  Belediye Encümeninin 23.03.2021 Salı  günü  saat:10.00 da  Belediye Başkanı Zehra ÖZYOL başkanlığında yaptığı toplantıda:

         İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23.03.2021 tarih ve 445 sayılı   müzekkeresi ve müzekkere ekindeki; 14.07.2020 tarih 78 sayılı Encümen kararı,  değişiklik haritaları, Fihrist, Rapor, Kadastral Durum, Düzenleme sınır krokisi, Uygulama Planı, Parselasyon Planı, Kadastro Planı Özeti, Ayırma Çapı(48/1), Tescil Bildirimi, Ayırma Çapı (48/2), Tescil Bildirimi, Ayırma Çapı (48/11), Tescil Bildirimi, Ayırma Çapı (48/12), Tescil Bildirimi, Ayırma Çapı (49/30), Tescil Bildirimi, Yüzölçüm Karşılaştırmaları, Alan Hesabı, Uygulama Sahası, DOP TABLOSU, Uygulama Sahası Tahsisi Cetveli, Gümüşhacıköy Belediyesi Düzenleme Sahası, Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu, Tescile Esas Dağıtım Cetveli, Tescil Sayfası, Röleve Ölçü Krokisi, Ada Röleve mevzi Koordinatları, Ada Röleve ITRF Koordinatları, Koordinat Dönüşüm Hesabı, Tapu Müdürlüğü 16.12.2020 tarih 4147 sayılı yazısı, Taşınmaza ait tapu kaydı, Taşınmaza ait Tapu Kaydı(Aktif malikler için Detaylı) ve  Tapu Kaydı dört adet imar uygulaması dosyası  incelenmiş olup;   İlçemiz Artıkabat Mahallesinde 50.K-IV.C imar paftasına isabet eden, tapunun 48  Ada, 1-2-11-12-15-16 nolu parsel ve 49 ada 30  no'lu parsellerin bulunduğu alanda, Belediye Encümeni'nin 14.07.2020 tarih ve 78 sayılı kararı gereği, 3194 sayılı İmar Yasası'nın 18 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmelik ile 2981/3290 sayılı yasanın Ek–1 maddesi hükümleri gereğince 21643262792 kimlik no'lu Harita Mühendisi R. Faruk DUTLAR tarafından yapılan arsa ve arazi düzenlemesi işlemi dosya halinde ekte sunulmuştur.

          a)- Toplam Kadastro Parsel Alanı : 6.379,41 m2

          b)- D.O.P alınacak parsellerin Alanı : 4.964,66 m2

          c)-D.O.P alınmayacak parsellerin Alanı: 1.414,75 m2

          d)- İmar adalarına tahsis edilen Alan : 5.923,86 m2

          e) Düzenlemeye giren 7 adet kadastro parseli  bulunmaktadır. Bunlardan toplam 2 tane İmar adasında 6 adet imar parsel oluşturulmuştur.

          f)- Uygulama Düzenleme Ortaklık Payı olarak ( D.O.P= 0.0917585 olarak hesaplanmıştır.)

           g)- Düzenleme sınırları içerisinde kapanan 93.92 m2 yüzölçümlü kadastral yol 22.12.1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 21. maddesi uyarınca ihdas edilmemiş olup düzenleme ortaklık payından düşürülmüştür.  

            İMAR UYGULAMASI SONUCUNDA,

          -48 nolu adada 14-15-16-17-18 ve 19 no'lu parsel olmak üzere toplam 6 adet imar parseli elde edilmiştir.

          3194 sayılı imar Yasası'nın 18. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümleri ve 3290 sayılı yasanın Ek 1. maddesi gereğince, arazi ve arsa düzenlemesiyle ilgili esaslar hakkında yönetmeliğin 25. maddesine göre hazırlanan  İmar Uygulamasının Belediye Encümeni'nde görüşülerek karara bağlanması istendiğinden gereğine geçildi.    

  KARAR   :  İlçemiz,Artıkabat Mahallesinde 50.K-IV.C imar paftasına isabet eden, tapunun 48  Ada, 1-2-11-12-15-16 nolu parsel ve 49 ada 30  no'lu parsellerin bulunduğu alanda , Belediye Encümeni'nin 14.07.2020 tarih ve 78 sayılı kararı gereği, 3194 sayılı İmar Yasası'nın 18 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmelik ile 2981/3290 sayılı yasanın Ek–1 maddesi hükümleri gereğince 21643262792 kimlik no'lu Harita Mühendisi R. Faruk DUTLAR tarafından yapılan arsa ve arazi düzenlemesi işlemi  dosya halinde sunulmuş olup;

       İMAR UYGULAMASI SONUCUNDA:

          ---48 nolu adada 14-15-16-17-18 ve 19 no'lu parsel olmak üzere toplam 6 adet imar parseli elde edilmiştir.

          3194 sayılı imar yasası'nın 18. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümleri ve 3290 sayılı yasanın Ek 1. maddesi gereğince, arazi ve arsa düzenlemesiyle ilgili esaslar hakkında yönetmeliğin 39. maddesine göre düzeltilerek hazırlanan İmar Uygulaması Belediye Encümeni'nde görüşülerek karara bağlanmış  olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 18.  5393 sayılı Belediye Yasası'nın  34 ve arazi ve arsa düzenlemesi hakkında yönetmeliğin 39 uncu maddeleri gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.

         Gereği için; 5 adet kararın evrakıyla birlikte  (1 adedi Kadostro Müdürlüğüne gönderilmek üzere) İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne,  1 adet kararın da evrakıyla birlikte dosyasında muhafaza edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesine.

 Yükleniyor

kamagra 100mg kamagra bestellen cialis bestellen priligy dapoxetine cialis generika tadalafil 20mg levitra rezeptfrei levitra generika cialis preis kamagra apotheke cialis kaufen kamagra tabletten viagra generika online kamagra kaufen cialis ohne rezept lovegra kaufen kamagra online cialis ohne rezept viagra generika cialis generika viagra online kaufen kamagra shop levitra generika levitra 20mg viagra kaufen levitra preis kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen levitra generika viagra generika cialis generika kamagra kaufen viagra bestellen levitra ohne rezept levitra 20 mg lovegra kaufen viagra kaufen kamagra tabletten viagra generika kamagra oral jelly levitra generika levitra bestellen kamagra 100 kamagra oral jelly viagra bestellen