62 ve 119 Ada Arsa ve Arazi Düzenlemesinin Düzeltilerek Onaylanması